За счетоводната къща

Визия

Основната цел на "Генис Консулт" е да подобрява постоянно качеството на предоставяните от фирмата услуги и да разширява постепенно портфолиото си в областта на счетоводството, данъчните консултации и ТРЗ, както и правните и одиторските услуги. Приоритет в развитието на фирмата е усъвършенстването на връзкитес клиентите чрез използване на информационни технологии и системи. Новите модели на работа намаляват до минимум възможността от грешки,предлагат по-добри цени, оптимизирани процеси и по-бърз и адекватен анализ на информацията.

История

Бизнесът обича добрите истории, тези, в които можеш да усетиш духа на една идея, която става работно ежедневие и запълвавремето ти от 7 сутринта до 9 вечерта. Особено ако си лично отговоренза съществуването и развитието на този предприемачески дух. Георги Иванов и Николай Петков са от тези хора, които в края на 90-терешават, че е дошъл момента да вземат съдбата си в собствени ръце. В историята на Генис Консулт има нещо от чара на американските истории - всичко започва през 1999 година с 6-7 малки клиента, които едва покриват разходите на фирмата и стига в наши дни до приятен и просторен офис в центъра на града и над 50 компании, поверили най-деликатната част от бизнеса си в ръцете на счетоводното предприятие. От 2005 година "Генис Консулт" е и член на Асоциациятана Специализираните Счетоводни предприятия.

Управление

Управители на Генис Консулт са Георги Иванов и Николай Петков. Двамата завършват УНСС, магистърска програма по специалност Финанси. Имат опит и като преподаватели в Частна професионална гимназия "Банкер" по специалност информационни технологии и счетоводна отчетност.

Екип


Във фирмата към настоящия момент работят 9 души на трудов договор. По стажантската си програма поддържаме постоянно две работни места. 95% отслужителите са с висше икономическо образование. "Генис Консулт" отделя специално внимание на стажантските програми към фирмата и отчита факта, че това е един от най-ефективните методи за внимателен подбор на надежден квалифициран персонал.